Vi favner fortiden i fremtidens aktiviteter

A. Kirk A/S blev etableret i 2008 og ejes af Anders Kirk Johansen.

Vores investeringer fordeler sig på tre aktivitetsområder, A. Kirk Agro A/S, A. Kirk Ejendomme A/S og A. Kirk Industries A/S. Investeringsporteføljen tilpasses løbende.

Investeringsstrategien er langsigtet og fokuserer på at skabe værdi og sikre den rette risikospredning gennem investeringer i flere aktivklasser med kommende generationer in mente. Fælles for alle aktiviteter er fokus på kvalitet, ansvarlighed og etik.

I’et i logoet er illustreret ved et træ. Træets rødder symboliserer, hvordan historie og arv er forankret i A. Kirk. Stammen og de nederste blade illustrerer nutiden og A. Kirks position i dag. Træets krone viser udviklingen, som vi stræber imod gennem fornyelse og innovation.

© A·Kirk 2017